Politica de confidențialitate

Generalități

Politica de confidențialitate („Politica”) a fost elaborată de AUROME SMART S.R.L. („Compania”) în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) („RGPD”) și are drept scop reglementarea prelucrării și protecției datelor cu caracter personal primite de Companie de la dumneavoastră („dumneavoastră”).

Operatorul de date cu caracter personal este Compania. Detalii de contact pentru probleme legate de protecția datelor: [email protected].

Compania poate utiliza operatori pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Compania ia măsurile necesare pentru a se asigura că acești operatori prelucrează datele cu caracter personal conform instrucțiunilor Companiei și în conformitate cu legea și necesită măsuri adecvate de securitate.

În timpul prelucrării datelor cu caracter personal, ne ghidăm după principiile stabilite în RGPD.

Compania are dreptul de a modifica unilateral politica în orice moment.

Temeiul juridic și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Compania prelucrează datele cu caracter personal după cum urmează:

pe bază contractuală - pentru încheierea și executarea unui contract (identificarea persoanei; furnizarea de servicii; gestionarea și prelucrarea obiecțiilor, reclamațiilor; administrarea facturării);

pe bază de consimțământ - pentru îmbunătățirea serviciilor; dezvoltarea de noi servicii; măsurarea satisfacției;

pe baza intereselor legitime - pentru a vă proteja interesul dumneavoastră și/sau pentru a proteja interesul Companiei; pentru a furniza dovezi legate de contracte și de executarea acestora (documente prezentate și alte informații); pentru a preveni, limita și investiga utilizarea necinstită sau ilegală a serviciilor și produselor furnizate de Companie.

În scopul furnizării de informații autorităților publice și subiecților activităților operaționale, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe baza îndeplinirii obligațiilor definite de lege, în cazurile și în măsura stabilite prin reglementări externe.

Categorii de date cu caracter personal

Categoriile de date cu caracter personal pe care Compania le colectează și le prelucrează sunt:

date de identificare, cum ar fi numele, codul numeric personal, data nașterii, date privind documentul de identificare;

date de contact, cum ar fi adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail;

date financiare, cum ar fi numărul de cont, sume;

date obținute și/sau create în timpul îndeplinirii unei obligații care decurge din lege, cum ar fi datele rezultate din anchetele efectuate de organele de anchetă, administratorul fiscal, instanțele de judecată;

date de comunicare colectate atunci când comunicați cu Compania prin e-mail;

date legate de servicii, cum ar fi executarea sau neexecutarea contractelor, tranzacțiile efectuate, contractele încheiate, cererile depuse, solicitările și reclamațiile.

Furnizarea datelor cu caracter personal este o condiție prealabilă pentru încheierea contractului. Dacă datele cu caracter personal nu sunt furnizate, Societatea nu va putea încheia un contract și nu va putea asigura îndeplinirea obligațiilor contractuale în consecință.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt partajate cu alți destinatari, cum ar fi autoritățile (autorități de aplicare a legii, autorități fiscale, autorități de supraveghere și unități de informații financiare etc.), auditori, consultanți juridici și financiari sau orice alt operator împuternicit de Companie, precum și alte persoane legate de furnizarea de servicii ale Companiei (furnizori de produse, instituții financiare etc.).

Perioada de stocare

Perioada de stocare se poate baza pe acordurile încheiate cu dumneavoastră, pe interesul legitim al companiei sau pe legislația aplicabilă (cum ar fi legislația legată de contabilitate, termenul de prescripție, dreptul civil etc.). După încetarea împrejurărilor specificate anterior, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt șterse.

Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

să solicitați corectarea datelor cu caracter personal, dacă acestea sunt inadecvate, incomplete sau incorecte;

să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă utilizarea datelor cu caracter personal se bazează pe un interes legitim;

să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă;

să primiți informații, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Companie și, în acest caz, să le accesați;

să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate de dumneavoastră și care sunt prelucrate pe baza consimțământului sau în vederea executării unui acord în format scris sau în format electronic utilizat în mod obișnuit și să puteți transmite aceste date unui alt furnizor de servicii (portabilitatea datelor);

să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

să depuneți plângeri referitoare la utilizarea datelor cu caracter personal la autoritatea de supraveghere, în conformitate cu articolul 77 din RGPD, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă încalcă drepturile și interesele în temeiul legislației aplicabile.

La primirea cererii dumneavoastră de a vă exercita drepturile, Compania vă va verifica identitatea, vă va evalua cererea și o va executa în conformitate cu actele normative.